אודות

/ הבית הדמוקרטי

מפלגת הדמוקרטים היא ביתו הפוליטי של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל.

לאחר שנים של חולשה פוליטית, של פלגנות ועסקנות, הציבור החופשי, היצרני, התורם והדמוקרטי מצא את עצמו עם שברי מפלגות ומנהיגים שנוהים אחרי סקרים ולא מובילים לאור ערכים.

המשבר העמוק בו שרויה מדינת ישראל מחייב איחוד שורות רחב במחנה הדמוקרטי-ליברלי על מנת להציב אלטרנטיבה ערכית נחושה לשלטון הכושל והמסואב שהביא את ישראל למשבר החמור בתולדותיה.

הדמוקרטים תאחד את כלל הגורמים הפוליטיים והחברתיים, משורות המחאה ומהחברה האזרחית ליצירת בית פוליטי דמוקרטי, רחב ופתוח, שיחזיר את ישראל לביטחון ולשגשוג על בסיס הערכים המגולמים במגילת העצמאות.

/ החזון שלנו

ישראל איבדה את דרכה. תחת שלטונו של בנימין נתניהו ושותפיו, ישראל הפכה ממדינת היי-טק משגשגת, חלוצה במדע ובתרבות, בעלת עוצמה צבאית וחברתית, לחברה שבטית מפולגת ומסוכסכת, שמונהגת על ידי קיצונים, מושחתים וחדלי אישים.

השנים הקרובות יהיו שנים של תיקון. 
ישראל תשוב להיות מדינה חופשית, יהודית ודמוקרטית, כפי שחזו אותה מייסדיה.

חזון הדמוקרטים מיוסד על חמישה עקרונות:

גישה ביטחונית ריאליסטית
ישראל זקוקה לצבא חזק ומתקדם, שידע להגן על גבולותיה ולנטרל איומים מבחוץ. לצד זה, שיקום הביטחון הלאומי מחייב קביעת גבולות ברי-הגנה, טיפוח הסכמים אזוריים ובריתות בינלאומיות, חיזוק הברית עם ארה״ב ומדינות המערב וקידום היפרדות מהפלסטינים כחלק מהסדר אזורי.

משטר דמוקרטי ליברלי
שרידותה של ישראל כמדינה משגשגת תלויה בביצור יסודותיה הליברליים – הפרדת הרשויות, ניסוח בסיס חוקתי, הבטחת מקצועיות ועצמאות מערכת המשפט והתקשורת החופשית. מפלגת הדמוקרטים תפעל לביטול כל הצעדים שננקטו כחלק מההפיכה המשטרית ותקדם שוויון מגדרי ושוויון אזרחי מלא של כלל המגזרים.

ממלכתיות
השירות הציבורי הוא שליחות ולא הזדמנות לחלוקת שלל. יש לבנות מחדש את השירות הציבורי, על בסיס איכות ומקצוענות, ולהגן עליו מפני פוליטיזציה. לצד זה, יש לחזק את שומרי הסף ולהלחם בשחיתות שלטונית, לחזק את מנגנוני הפיקוח והאכיפה ולבצר אותם מהשפעה פוליטית.

חברה שוויונית וסולידרית
חברה סולידרית היא גם חברה חזקה. סולידריות אמיתית איננה אחידות כפויה אלא ניהול מחלוקות בדרכי שלום והידברות. למנהיגות הפוליטית יש תפקיד מרכזי בהבטחתו של שיח ציבורי פתוח ותוסס. בתוך כך, יש להיאבק בכל צורת ההסתה והדה-לגיטימציה ליריבים פוליטיים.

מדינה יהודית וחופשית
מדינת ישראל היא מדינת לאום יהודית, ולא מדינת דת יהודית. מדינה יהודית היא מדינה שבה מממשים יהודים את זכותם להגדרה עצמית לאומית על ידי עיצוב חייהם המשותפים כבני חורין, ועל כן עליה לטפח מגוון זהויות יהודיות, תוך שוויון לכלל הזרמים וללא אפלייה של בני דתות אחרות. לצורך כך יש להפריד את הפוליטיקה מהדת הממוסדת על כל צורותיה.