Privacy Policy

/ מדיניות שימוש ופרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, יאיר גולן – בחירות מקדימות מפלגת העבודה, משתמשים במידע אישי באתר זה.

הסכמה ושינוי. מסירת פרטי הקשר, כגון שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני נעשית מבחירתך ומרצונך החופשי. פרטים אלו ישמשו את העמותה או גוף אחר למטרות יצירת קשר, או למטרות אחרות הקשורות לפעילותה של העמותה. בעת השימוש באתר או בהשארת פרטים באתר, הנכם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות המפורטות בה.

יודגש, הנכם רשאים למסור את פרטיכם בלבד, ואינם רשאים למסור מידע לגבי אדם אחר.
אם אינכם מסכימים למדיניות פרטיות זו, אנא הימנעו מכל שימוש באתר או השתתפות בפעילות. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתנו בכל עת, ושימוש באתר משמעותו הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית באותו הזמן באתר.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?
אנו מקבלים או אוספים מידע בדרכים הבאות: פרטי יצירת קשר. באמצעות משלוח טופס מקוון או טופס דומה במסגרתם תמסרו לנו מידע מסוים כגון שם, כתובת דוא״ל, מספר טלפון, ותוכן הפניה.

תמיכה באמצעות טלפון, דוא"ל, WhatsApp או באמצעים אחריםp. אנו עשויים לאפשר קיום קשר עמנו במגוון אמצעים ופלטפורמות, ומשכך, כל מידע שיימסר במסגרת הערוצים השונים, לרבות ב- WhatsApp העסקי שלנו, יישמר ויעשה בו שימוש לצרכי בדיקת הבקשה, ניהול הקשר איתך והמטרות המפורטות בסעיף 3 להלן.

קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך וזמן, עמודי הפניה ויציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול הפעילות, מעקב אחר תעבורת המשתמשים בפעילות ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

"עוגיות" וטכנולוגיות דומות. במסגרת האתר, באתר ומחוצה לו, אנו עשויים להשתמש בכלים כדוגמת ״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לנהל את הפעילות, להציג בפניך מידע ופרסומים בהתאמה אישית ולשפר את חוויית המשתמש שלך. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, למשל, לאיסוף מידע אודות פעילותך באתר על מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לכלול מידע הנדרש לאימות וזיהוי משתמשים. במסגרת פעילותו התקינה של האתר, תיתכן שמירה של "עוגיות" זמניות על גבי המכשיר ממנו מתבצעת הפעלת האתר. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. ברוב הדפדפנים, אתה יכול להגדיר כי יודיעו לך אם תקבל קובץ עוגייה, או לבחור לחסום קובצי עוגיות באמצעות הדפדפן/המכשיר שלך.

כלי אנליטיקה: כמפורט בסעיף ‏4.

האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי
השימוש במידע אשר תמסרו לנו וייאסף על ידינו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: על מנת לאפשר שימוש באתר.

לצורך העברת הפרטים לעמותות או גופים אחרים אשר עשויים ליצור קשר עם אלו שהשאירו את פרטיהם באתר.

על מנת ליצור עמכם קשר לצורך השלמת פרטים, לעדכנכם במידע שלדעתנו עשוי להיות רלוונטי עבורך או מסיבות אחרות.
אנו גם נשתמש בכתובת הדוא"ל שלכם וכל אמצעי אלקטרוני או אחר ולשלוח לכם עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים או פעילויות שלנו. ככל שאינכם מעוניינים בכך, תוכלו להודיע לנו באמצעות שליחת המילים "הסר" באמצעות אפשרות להסרה בדיוור שתקבל.
למטרות תיעוד, רגולציה וצרכים משפטיים.

שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים
לא נעביר את המידע שמסרתם לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים: כאשר העברת המידע כרוכה בפעילות. כך למשל, אנו עשויים להעביר מידע לנותני שירותים מטעמנו אשר מסייעים לנו בפעילות או שנשכרו לבחינת בקשות או מסמכים נלווים (למשל, רואי חשבון ויועצים מקצועיים);
ככל שהדבר נדרש במסגרת שיתופי פעולה, פונקציות, או עזרים אחרים שיתאפשרו דרך האתר;
לספקים המסייעים לנו בתפעול האתר, אבטחתו וההיבטים הטכנולוגים שלו. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.

בעת ניסיון או הפרת מדיניות פרטיות זו או בעת ניסיון או ביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים הנוגעים אלינו;
במקרה בו נדרש על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך והמידע שנאסף על פעילותך באתר, או במסגרת הגשת הבקשה, לרבות אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת המידע על אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

אם העמותה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאסף אודותיך.
כלים אנליטיים. העמותה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות, האוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירותו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה, והעמותה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.

שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידע סטטיסטי מצטבר אודות השימוש באתר שלנו) או לחשוף אותו לצד שלישי על מנת לשפר את פעילותינו ולשפר את חוויית המשתמשים.

קישורים למוצרי צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לכם ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, אפליקציות ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותיי צד שלישי. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש.

אבטחה. העמותה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה ולמרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, העמותה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע.

הזכויות שלכם והגנה על הפרטיות שלכם. אנחנו מכבדים את זכותכם לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו לציין כי כל אדם רשאי לעיין במידע עליו המצוי אצלנו, וככל שימצא כי מידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו.

מיזוג, מכירה או שינוי מבנה תאגידי. במקרה שאנו נרכשים על ידי או ממוזגים עם ישות צד שלישי, או במקרה של חדלות פירעון או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להקצות מידע אישי בנוגע לאירועים הנ"ל.

אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית וחלוטה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם.

עודכן לאחרונה: פברואר 2024.